Η ΤΕΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΗΣ

1/1

Αντλίες κάθε είδους ρευστών

I​

1/1

-ακαθάρτων

-καυσίμων

-ενεργειακών σταθμών

-αφαλατώσεων

-ύδρευσης-άρδευσης

-αποχέτευσης

-κυκλοφορητές

-ηλεκτρικοί πίνακες

-αυτοματισμοί

Υδραυλικά Εξαρτήματα 

Πιεστικά,Πυροσβεστικά Ζεύγη NFPA

Μετρητές Ροής-Συντηρήσεις