ΤΕΣΜΑ Α.Ε.Τ.Ε.

Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική Εταιρία

ΑΦΜ 094276968

ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών

Ρωμανού Μελωδού 3

15125 Μαρούσι

τηλ.+30 210 6108071-8

φαξ+30 210 6108079-80

info@tesma.gr

Your details were sent successfully!